Meet The Team

Christina Rivera

 • White Snapchat Icon
 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon

Theresa Nadasky

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon

Braylon Heard

 • White Twitter Icon
 • White Facebook Icon

Chris Rice

 • White Snapchat Icon
 • White Twitter Icon
 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon

ED Mac

 • White Snapchat Icon
 • White Twitter Icon
 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon

Tyler Abron

 • White Snapchat Icon
 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon

Colby Jacobs 

 • White Snapchat Icon
 • White Twitter Icon
 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon

Tarise Wolfe

 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
 • White Instagram Icon

Jeanette Estremera

 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
 • White Instagram Icon
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • YouTube Social Icon